Dé website met informatie over:

erfpacht in DEn haag

De wethouder heeft een voorstel tot wijziging van het erfpachtstelsel aan de gemeenteraad van Den Haag gezonden. Het voorstel behelst het schokbestendig maken van het stelsel door middel van het “dempen” van het rentepercentage waarop de canon is gebaseerd.

Het voorstel met de onderliggende onderzoeken kunt u onderstaand downloaden.

Erfpachtcanon 2024 = 4.2%!

Op 18 december 2023 is door de gemeenteraad het canon percentage voor 2024 vastgesteld. Download hier het gehele besluit.

U bent erfpachter in de gemeente Den Haag en heeft u een aanbieding tot heruitgifte erfpacht ontvangen van de gemeente Den Haag? Maak hieronder uw keuze voor meer informatie.

Erfpachter in Bezuidenhout
Erfpachter in de rest van Den Haag

Voor meer informatie over erfpacht in Bezuidenhout, klik hier!

"Voorkom dat politieke overwegingen in de techniek van de waardebepaling terecht komen"

"Grondprijzen rijzen de pan uit"

De grondprijzen bij een aanbieding tot heruitgifte in erfpacht zijn sinds dit jaar (veel) hoger. Op deze website is alle informatie te vinden over de oorzaak, de gevolgen en welke mogelijkheden er zijn voor een erfpachter die een aanbieding tot heruitgifte heeft gekregen of gaat krijgen.

Megastijging erfpacht schokt politiek: 'Hoort thuis bij vastgoedcowboys en huisjesmelkers'

Erfpachters uit Bezuidenhout, Bloemenbuurt en Leyenburg hebben ingesproken over de zeer hoge aanbiedingen voor de grondwaarde voor de heruitgifte van hun erfpachtrecht. 

Voor wie is de site bedoeld?

Deze site is onder andere bedoeld voor de erfpachter die:

  • een aanbieding tot heruitgifte heeft gekregen
  • de woning op korte termijn wil verkopen
  • een advies wil over de grondwaarde
  • een advies wil over het accepteren van de aanbieding
  • hulp zoekt bij het aanvragen van een (voor)aanbieding
  • welke vraag dan ook over erfpacht heeft