Erfpacht

Erfpacht in Den Haag

In de gemeente Den Haag zijn veel gronden in erfpacht uitgegeven. Dit houdt in dat een woning of appartement op erfpachtgrond kan staan. Hierbij is de gemeente Den Haag de eigenaar van de grond en betaalt de erfpachter een vergoeding, genaamd canon, voor het gebruik van de grond.

Wat is er aan de hand?

Het erfpachtbeleid van de gemeente Den Haag was redelijk stabiel en duidelijk. Sinds eind 2021 is de gemeente echter veranderd van taxateurs en is de grondslag voor de canon bij heruitgifte sterk omhoog gegaan.

Hieruit blijkt dat erfpacht een financieel complex product is waarover u zich uitgebreid dient te (laten) informeren als u een woning op erfpachtgrond wilt aanschaffen.

Op de pagina www.erfpachtindenhaag.nl/erfpacht-den-haag-2022 vindt u nadere informatie over de grondwaarde bepaling bij heruitgifte erfpacht in Den Haag.

Website Erfpacht in Den Haag

Deze website is een initiatief van Van Heijnsbergen Makelaars. De site is opgezet om helder, objectief en transparant te informeren over alles wat met erfpacht in Den Haag te maken heeft.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij zijn gespecialiseerd in erfpachtvraagstukken in de breedste zin van het woord en kunnen u helpen bij aankoop, heruitgifte, accepteren erfpacht aanbieding of het maken van bezwaar via een deskundigenprocedure.

Van Heijnsbergen VBO-Makelaar & Taxateur

Erfpacht omzetten naar eigen grond

U kunt onder bepaalde voorwaarden uw erfpacht omzetten naar eigen grond. Een zeer verstandige keuze en vanuit makelaars oogpunt zonder meer aan te raden.

Kan dit in heel Den Haag?

In een aantal wijken in Den Haag is het mogelijk om eeuwigdurende erfpacht met afgekochte canon om te zetten naar eigen grond.

Klik hier voor de kaart.

Wat zijn de voorwaarden?

-Uw woning moet binnen het gebied staan

-De erfpachtcanon moet afgekocht zijn

-U moet zelf in de woning wonen

-De bestemming moet conform het bestemmingsplan zijn

-Bij een appartementsrecht kan alleen de Vereniging van Eigenaren de aanvraag doen

klik hier voor de AB bloot eigendom 2010

Wat zijn de kosten?

De kosten zijn afhankelijk van de WOZ waarde van uw woning.

In 2024 geldt: tot € 200.000,= kost € 654,=, oplopend tot                € 6.540,= als de WOZ waarde hoger is dan € 1.000.000,=.

Klik hier voor de voorwaarden en tarieven.

omzetten is een goede keuze

onze missie

Een eerlijk en helder erfpachtsysteem in Den Haag, met een transparante wijze van bepalen van de grondwaarde en canon.

onze visie

Het schatten van de grondwaarde bij erfpacht is zeer specialistisch en dient te worden uitgevoerd door volstrekt onafhankelijke taxateurs. 

onze waarden

Stel hier uw vraag over erfpacht

Voer hier uw adres in of het adres van het erfpachtobject
Vul hier uw telefoonnummer in waar we u kunnen bereiken
Vul hier uw email adres in