wel of niet accepteren van de aanbieding?

De keuze voor het wel of niet accepteren van de aanbieding tot heruitgifte in eeuwigdurende erfpacht is geheel afhankelijk van de persoonlijke situatie van de erfpachter, het doel van de aanbieding en uiteraard de hoogte van de grondwaarde/afkoopsom en de te betalen canon.

Verplichte acceptatie bij verkoop?

Bij verkoop van een woning, waarbij de koper een hypotheek aanvraagt, vraagt de geldverstrekker in nagenoeg alle gevallen om een (voor)aanbieding. In de meeste gevallen eist de geldverstrekker ook dat de aanbieding geaccepteerd wordt om maximale zekerheid te creëren. 

Op deze wijze is acceptatie van de aanbieding eigenlijk verplicht en heeft de (nieuwe) erfpachter geen keuze om bijvoorbeeld af te wachten wat de marktomstandigheden zullen worden.

Acceptatie is de keuze van de erfpachter?

De gemeente Den Haag doet een aanbieding tot heruitgifte, als er geen sprake is van beëindiging van het recht vanwege algemeen belang. Het is aan de erfpachter om de keuze te maken deze te accepteren. 

Maar de vraag is of er wel sprake is van een keuze want wat gebeurt er bij het niet-accepteren van de aanbieding door de erfpachter?

De algemene voorwaarden geven aan dat erfpachter en vererfpachter tot overeenstemming moeten komen over de grondwaarde/afkoopsom. De praktijk leert echter dat de gemeente Den Haag u  alleen de keuze biedt tussen de aanbieding in zijn geheel te accepteren of af te wijzen.

Als u het niet eens bent met bijvoorbeeld de grondwaarde die de gemeente voorstelt, dan dient u als erfpachter een deskundigenprocedure te starten. De gemeente Den Haag biedt geen alternatief.

De uitkomst van de deskundigenprocedure is voor de gemeente bindend.  Indien u het ook met deze grondwaarde niet eens bent, staat alleen een gang naar de rechter open.

Als er echter uiteindelijk géén overstemming wordt bereikt, zal de gemeente het erfpachtrecht opzeggen. En zal de erfpachter moeten verhuizen. 

Deze ultieme “sanctie” is een vervelende stok achter de deur voor de erfpachter en levert geen gelijk speelveld op bij eventuele onderhandelingen.

Het juiste advies

Het gehele traject van het aanvragen en/of krijgen van een aanbieding tot heruitgifte, tot het accepteren, weigeren en/of bezwaar maken, van deskundigenprocedure tot onderhandelen met de gemeente Den Haag is lang en complex.

De makelaar als erfpachtspecialist kan de erfpachter hierin bijstaan, over adviseren en bijvoorbeeld de onderhandelingen voeren.

Neem contact op of log in op het beveiligde gedeelte van deze site om te bekijken welke mogelijkheden er zijn.

Advies
Informatie

Ik wil graag advies of het interessant, rendabel of noodzakelijk is om een vooraanbieding aan te vragen: