De betrokken wethouder, Balster, heeft aan de erfpachters in de wijk Bezuidenhout een deskundigenprocedure toegezegd. De gemeente Den Haag zal de kosten voor deze procedure betalen. De erfpachters in Bezuidenhout hebben uitstel van het beslissen op de aanbieding tot heruitgifte gekregen totdat duidelijk is wat de uitkomst van de deskundigenprocedure is.

Erfpachters buiten project bezuidenhout

Uit ervaringen en aanvragen van erfpachters uit andere delen van Den Haag is gebleken dat deze procedure niet voor hen geldt. Dit betekent dat als u het als erfpachter niet eens bent met de hoogte van de getaxeerde grondwaarde en/of met de voorgestelde canon in de aanbieding tot heruitgifte erfpacht door de gemeente Den Haag, u zelf en voor eigen rekening bezwaar moet maken en een deskundige procedure moet starten. U krijgt geen uitstel en dient binnen de door de gemeente Den Haag gestelde termijn te reageren of bezwaar te maken.

Stel uw vraag: