Geldigheidsduur aanbieding heruitgifte

Waarom is de geldigheidsduur zo belangrijk?

Met name indien de erfpachter de woning wil verkopen is de geldigheidsduur van belang, omdat deze  beperkt is, namelijk slechts 2  maanden.

Het aanvragen van een vooraanbieding bevordert het verkoopproces omdat de koper en de hypotheekverstrekker weten met welke bedragen ze rekening moeten houden.

Het aanvragen kost echter wel geld; € 750,= om precies te zijn. Dit bedrag kan de erfpachter/verkoper terug krijgen als de aanbieding door de koper of hemzelf wordt geaccepteerd.

Inschatten verkooptijd en moment van aanvragen (voor)aanbieding

Omdat de aanbieding maar beperkt geldig is moet de aanbieding niet te vroeg, maar ook niet te laat in het verkoopproces worden aangevraagd.

Is het te vroeg en verloopt de aanbieding dan moet deze weer opnieuw worden aangevraagd met alle kosten van dien.

Als het te laat wordt aangevraagd, kan het leiden tot uitstel van ontbindende voorwaarden en/of b.v. de overdrachtsdatum.

Rentewijziging per 1 januari van een jaar

Aan het einde van een jaar is het van belang om een inschatting te maken van de rentestand. De rente wordt namelijk per 1 januari van een jaar gewijzigd. U kunt dus rekening houden met een verwachte daling of stijging.

Laat u gedegen adviseren over het juiste moment

Maak een keuze: neem contact op voor advies of log in op het beveiligde gedeelte van deze site voor nadere informatie

Advies
Informatie

Ik wil graag advies of het interessant, rendabel of noodzakelijk is om een vooraanbieding aan te vragen: