Taxatie-instructie 2024

In Den Haag zijn de AB 1986 herz. 1993/2008 en de AAR 1986 herz. 1993/2008 bij heruitgifte in erfpacht aan de zittende erfpachter van toepassing.

Naast deze algemene en aanvullende bepaling is sinds 1987 ook een taxatie-instructie van toepassing.

Taxatie-instructie

De taxatie-instructie is verouderd en aan modernisering toe. Hier zijn de gemeente Den Haag, de erfpachters en de taxateurs in Den Haag het over eens.

Het aanpassen van een taxatie-instructie moet in goed overleg gebeuren. Vandaar dat het initiatief genomen is om een concept taxatie-instructie op te stellen. Het is bedoeld als discussie stuk.

Een taxatie-instructie is geen dwingend voorschrift maar een leidraad voor het waarderen van de grond bij heruitgifte in erfpacht. Deze waardering kent een aantal specifieke kenmerken en problemen, zoals het feit dat op de waarderen ondergrond een opstal van de zittende erfpachter staat.

Waarderingsmethode

De waarderingsmethode moet voldoen aan de regelgeving van het NRVT en de internationale taxatiestandaarden EVS en IVS.

De uiteindelijke keuze voor de waarderingsmethodiek bij een taxatie van de grondslag voor heruitgifte is aan de taxateur.

 

Discussieer mee, adviseer, analyseer en redigeer

Iedereen, van gemeente tot erfpachter, van makelaar tot taxateur, wordt uitgenodigd om mee te denken over de taxatie-instructie 2024!

Let op! De taxatie-instructie 2024 is een initiatief van erfpachtdeskundigen en wordt (nog) niet ondersteund door de gemeente Den Haag.

Herziening taxatie-instructie door de gemeente Den Haag

Wethouder Balster heeft aangegeven dat de gemeente bezig is met het herzien van de oude taxatie-instructie uit 1986.

Het is nog niet bekend hoe de versie 2024 er uit komt te zien.