Taxatierapport grondwaarde heruitgifte erfpacht

Het taxatierapport wat ten grondslag ligt aan de aanbieding tot heruitgifte aan de erfpachter wordt opgesteld door onafhankelijke taxateurs.

De opdrachtgever is de gemeente Den Haag. In de opdracht is aangegeven dat de taxateurs zicht moeten houden aan de taxatie-instructie.

De benadering van het taxatierapport is vanuit het reglement Bedrijfsmatig Vastgoed van het NRVT.

De opbouw van de rapporten is als volgt:

 1. Inleiding 
 2. Vastgoedobject 
 3. Ligging object
 4. Publiekrechtelijke situatie 
 5. Taxatiemethode 
 6. Marktbenadering  
 7. Waardering 
 8. Plausibiliteitsverklaring
 9. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
 10. Definities
 11. Bijlagen

Korte verklaring van de punten 1 tot en met 11: klik op de pijlen links of rechts om te scrollen:

Wilt u een”second opinion” over het taxatierapport behorende bij uw aanbieding tot heruitgifte of bent u het niet eens met de aanbieding? Vul dan het onderstaande formulier in: